Aanmoediging actie Music for Life vanwege Bavo's peter

10/12/2013
Beste collega’s,

Ter gelegenheid van de actie “Music for Life”, georganiseerd door Studio Brussel, wens ik eens een vzw onder jullie aandacht te brengen, die mij zeer na aan het hart ligt, en die tot nog toe in eigen land weinig aandacht heeft gekregen, namelijk de vzw Safe Coastal Tourism. Deze vzw is opgericht door mijn zus, naar aanleiding van het tragisch overlijden van haar eenentwintigjarige zoon, 2,5 jaar geleden. Tijdens een vakantie bij zijn broer, aan de Zuid-Afrikaanse kust, is hij in zee verdronken ingevolge een combinatie van een plotse hoge golfslag en een rip current. Om haar leven en het overlijden van haar zoon nog zin te geven, zet zij zich, samen met man en kinderen, dagdagelijks in voor de strijd tegen verdrinkingen en meer speciaal verdrinkingen onder toeristen, die jaarlijks honderdduizenden slachtoffers maken. Haar acties bestaan vooral uit de bewustmaking van de mensen voor de gevaren van de zee en het invloed uitoefenen bij instellingen, zowel nationaal als internationaal, om informatie en regels op te nemen in allerlei soorten teksten, zowel afdwingbaar als niet afdwingbaar. Zij reist de wereld rond voor het leggen van internationale contacten en deelname aan congressen, ook als gastspreekster. Het is een moeilijke strijd, waarbij zij het moet opnemen tegen economische belangen, die het vaak halen op de veiligheid van mensen.

Eén van haar acties bestaat nu in de deelname aan Music for Life, waarvoor haar vzw onder vele andere geselecteerd is. Samen met de familie wordt nu zondag, 15 december, een activiteit “Waterskills for Life” georganiseerd in het zwembad van de KULeuven, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee, van 12.30 tot 17.30 uur.

Indien je toevallig dan in de buurt zou zijn, kom gerust eens langs. Meer informatie op de website van Music for Life en ook op de website www.safecoastaltourism.org. Het is een goed doel voor het welzijn van iedereen, die zich blootstelt aan de risico’s van de zee.

Met vriendelijke groeten,

Guy Danneels