Blijft provincie de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV) steunen?

08/05/2015

IKWV heeft als kerntaak de veiligheid op zee te garanderen voor mensen die daar in recreatieve vorm aan deelnemen. Nu bestaan er twijfels over de verdere financiering van IKWV.

IKWV wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid (jaarlijks 120.000 € ), de tien kustgemeenten (97.500 € in 2014, ref. Werkingsverslag IKWV, 2014), de provincie West-Vlaanderen (jaarlijks 250.000 €) en enkele private sponsors.  Het Vlaamse regeerakkoord stelt dat de provincies uit alle intercommunales moeten verdwijnen (uiterlijk einde 2018), dus ook uit deze van de IKWV. Dit zou kunnen betekenen dat als de provincie haar zitje verliest in de raad van bestuur, ze haar financieel engagement niet meer zal naleven (als zij zelf de voorwaarden van uittreding kan bepalen).

Als de provincie haar financiële inbreng aan IKWV stopt, neemt de Vlaamse overheid dan dit engagement over, want zonder inbreng van de provincie West-Vlaanderen kan IKWV niet langer leven.

http://west-vlaanderen.n-va.be/provinciaal-werk/de-provincieraad
http://west-vlaanderen.n-va.be/nieuws/west-vlaamse-n-va-bezorgd-over-toekomst-kustreddingsdienst
http://west-vlaanderen.n-va.be/in-de-pers/blijft-provincie-ikwv-steunen