Wetgeving omtrent baden aan de Belgishe Kust

Wist je dat aan de Belgische Kust ...

het verboden is in zee te zwemmen:
- buiten de bewaakte zwemzones;
- in de zwemzone buiten de uren van bewaking;
- bij rode vlag;
- door personen zichtbaar onder invloed van alcohol, medicijnen of andere drugs.


De bewaakte zwemzones worden op het strand aangeduid door:
1. signalisatieborden met onderaan de vermelding van de uren van bewaking door de strandreddingsienst en/of de beachflags van het IKWV.
2. gele bolvormige boeien geplaatst tussen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn.

De baders moeten strikt de veiligheidsseinen van de strandredders naleven. De richtlijnen kunnen mondeling gegeven worden of door middel van geluidssignalen geblazen op de misthoorn of door het zwaaien met de gekleurde handvlag.

(uit de Algemene Politieverordening Gemeente Knokke-Heist van 26/4/2015, gewijzigd bij Gemeenteraadsbesluit van 30/3/2023, "Titel 5: Strand en Zee")

De onbewaakte zones wordenop het strand aangeduid door het signalisatiebord dat je hiernaast ziet of door een windzak met hetzelfde pictogram. De 'B' op het bord staat voor 'baden', 'bathe', 'se baigner'.


Onder 'baden' wordt verstaan het zich hoger dan kniehoogte in het water begeven. M.a.w. spreekt men van een 'zwemverbod', dan bedoelt men hiermee 'verboden te baden'. Pootjebaden kan altijd en overal, ook in onbewaakte zone. Onder pootjebaden wordt verstaan hoogstens tot de knieƫn in het water gaan.

Toch wil Safe Coastal Tourism waarschuwen dat voor kleine kinderen pootjebaden een risico inhoudt, zoveel is duidelijk wanneer je dit artikel leest over een incident dat zich voordeed in de zomer van 2014 waarbij een jongetje onder toezicht van zijn vader pootje aan het baden was. Het zoontje viel en werd door de stroming meegesleurd. De vader was met zijn kleren aan in zee gegaan om zijn zoontje te redden. Maar door de zware stroming kwamen ze tegen de golfbreker terecht.

In elk kustgemeente geldt een algemeen zwemverbod indien de reddersposten niet bemand zijn. Elke kustgemeente heeft hierover een eigen politiereglement uitgevaardigd. Deze kunnen licht van elkaar verschillen in bewoordingen, maar de essentie blijft dezelfde. Hiernaast vind je het politiereglement van Knokke-Haist, met ook afbeeldingen voor een goed begrip van definities en reglementen. Alle politiereglementen van toepassing in de verschillende kustgemeenten zijn te vinden in de Juridische Codex Kustzone (zie 'lokale wetgeving').

Verzekeraars en reddinginstanties kunnen zich op dit reglement beroepen om de kosten van een interventie te recupereren wanneer er zich een incident voordoet buiten een aangegeven badzone en reddingsacties dienen te worden ondernomen.

Om te weten waar zich de reddersposten bevinden aan de Belgische kust kan men de website van de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) raadplegen.