Press

As the Wild Coast of South Africa is the place where we lost our precious son Bavo Verheyden (2011, Lusikisiki)  by drowning, we have committed ourselves to support initiatives which put the touristic sector, including governments and municipalities along the Wild Coast, under pressure to take the necessary measures to reduce coastal drowning of tourists. This is nothing more than in accordance with the Ethical Code for Tourism, which South Africa endorsed in 2002 and committed to implement. Therefore for Safe Coastal Tourism it is absolutely important that duty of information is enacted. Tourist safety and security, as mentioned in the Code, also involves managing physical or environmental risks (natural, climatological, epidemiological). "Physical and environmental risks manifest if the travellers are unaware of the natural characteristics of the destination and their effects, in particular of its flora and fauna, ... Physical and environmental risks are also largely personal risks, due to the traveller's ignorance or passive approach to potential risks". (Source: Tourist Safety and Security: Practical Measures for Destinations, published in 1996 by WTO).

Meanwhile a settlement has been reached which Ntafufu Eco Lodge (before named Khululeka Resort) confirming there is a legal duty of information. The settlement has been made a court order by the High Court of South Africa, Western Division, Cape Town in September 2019.

But not only in South Africa information and warnings should be provided by touristic sector. Everywhere in the world touristic stakeholders have the responsibility to provide honest, complete and correct information about health, safety and prevention of accident in the environment of touristic destinations which they advertise.

Under the item 'press' we collect press articles related to drowning along the Wild Coast, drowning of Belgian citizens in the world, the implementation of the Code of Ethics for Tourism in Flanders and in South Africa and in other countries, legislation addressing the problem of drowning of tourists, initiatives which raise (open) water safety awareness, ....

Leren omgaan met de gevaren van de zee moet verplichte kost worden in het onderwijs
20/08/2023

Zal men nu eindelijk wakker worden na twee dodelijke incidenten door verdrinking aan onze kust deze zomer? Een 16-jarige jongen uit Sint-Jans-Molenbeek geraakt op zaterdagavond in de problemen in zee in Bredene en overleeft het niet. Een maand geleden, op 15 juli verdronk in Oostende eveneens een jongeman van 20 jaar uit Sint-Jans-Molenbeek in gelijkaardige omstandigheden: verraderlijke wind of gevaarlijke stroming en geen redders meer. Telkens horen we dat meer dan waarschuwingen uitzenden en redders voorzien men aan de kust niet kan doen. Dit klopt. De waarschuwingen klinken het hardst na een incident maar blijven niet hangen. Waar schort het dan?

Maak zwemveiligheid verplicht op school
05/07/2023

Dit nieuws over zwemlessen in zee en de commentaren van lezers maken het nog eens duidelijk hoezeer het nodig is onze kinderen te leren zwemmen. Focus weliswaar niet alleen op 'kunnen zwemmen' zoals geformuleerd in de eindtermen van het lager onderwijs: "Kunnen zwemmen behoort tot het pakket basisvaardigheden dat haalbaar en wenselijk wordt geacht voor alle kinderen die de basisschool verlaten. " want hier gaat het enkel om zwemvaardigheid, m.a.w. kunnen zwemmen in een zwembad. Dit is niet hetzelfde als zwemveiligheid waarmee bedoeld wordt overleven in open water en inzicht hebben in de gevaren en risico's van zwemmen in open water. Men moet kinderen (en ouders) steeds duidelijk voor ogen houden dat kunnen zwemmen (in een zwembad dus) niet garandeert dat ze veilig kunnen zwemmen in open water.

 

Illustratie: Jacques Debroux/VLIZ

Sensibilisering van kinderen voor de gevaren van strand en zee vindt aansluiting bij eindtermen basisonderwijs
02/07/2023

Het is niet omdat een kind op een fiets kan rijden dat het ook in het verkeer veilig kan rijden. Zo is het ook niet omdat een kind een zwembrevet heeft dat het veilig in zee kan zwemmen! De zee is immers geen zwembad! Golven, stromingen, de temperatuur van het water, het getij... kunnen een kind verrassen en het in een benarde situatie brengen.

 

Waarom zou verkeersopleiding wel passen in het basisonderwijs en sensibilisering voor de gevaren van strand en zee niet? Nochtans een goede lezing van de eindtermen leert ons dat sensibilisering voor de gevaren van strand en zee perfect aansluiten op de volgende eindtermen van het basisonderwijs:

Zijn er tegenwoordig meer kwallen en zelfs giftige algen aan de Belische kust?
30/06/2023

Op deze vraag antwoordt Jan SEYS, Afdelingshoofd Communicatie, woordvoerder, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ):

 ‘Sea Watchers’ (het burgerwetenschapsinitiatief dat de toestand van de Noordzee opvolgt) heeft nog geen melding gemaakt dat er opvallend veel kwallen zouden zijn. Er zijn redelijk wat oorkwallen, maar dit is volstrekt normaal in deze periode van het jaar en met de warmte die we nu meemaken. De oorkwal is een soort die voor de mens niet netelend is, en dus ongevaarlijk. Anders is het met de kompaskwal die in volle zomer opduikt. Info over de kwallen die opduiken aan onze kust lees je hier.

Bluewater Bay Surf Lifesaving Club awarded with Bavo Verheyden trophy
20/08/2022

It feels great to see that Bavo's name lives on in South-Africa. After 2 years of silence, due to corona, the Bavo Verheyden trophy for the best drowning prevention program in the country was again awarded to Blue Bay Surf Lifesaving Club.

Negen jaar na dood door verdrinking: resort erkent de legal duty niet te hebben nageleefd om broers te wijzen op de gevaren van de zee
07/04/2021

In september 2019 is een einde gekomen aan de juridische strijd tegen de resort waar de broers Verheyden logeerden de nacht vóór ze naar het strand gingen waar één van de broers niet opgewassen was tegen een muistroom en verdronk.

Belgian family's high court quest to make SA beaches safer
15/03/2021

Maybe you have read the story about the drowning of Bavo Verheyden (21), a Belgian man, in the ocean off Ntafufu Beach in April 2011. It is on this website. Now the lawsuit which his family filed against the owners of the resort where he and his brother stayed, Khululeka Retreat near Port St Johns, now called Ntafufu Eco Lodge, has ended.

(Picture: Ntafufu Beach)

Vier Nederlanders worden verrast door de zee. De Nederlandse kust is niet de Belgische kust.
11/08/2020
4 dodelijke slachtoffers eiste de zee recent aan de Nederlandse kust, daarmee komt het totaal aantal dodelijke slachtoffers door verdrinking in zee aan de Nederlandse kust sinds het begin van de zomervakantie op 7 te liggen. Aan de Belgische kust hebben we nog geen dodelijke slachtoffers te betreuren, ondanks alle drukte, gelukkig.
Demir wil kustredders jaarlijks financieel steunen
02/07/2020

We hadden het er hier al over: omdat het vorige Vlaamse Regeerakkoord van 2014 (onder Minister President Geert Bourgeois) bepaalde dat de provincies zich uiterlijk einde 2018 moesten terugtrekken uit alle intercommunales werd er gevreesd  dat de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) na 2018  niet meer zou kunnen rekenen op de 250000 € werkingsbijdrage van de provincie West-Vlaanderen. Maar blijvende steun vanwege de ¨Provincie West-Vlaanderen omwille van het toerisme is wel een mogelijkheid, zei Minister Weyts, dus bleef de provincie wel bijdragen in de werking van het IKWV.
(foto IKWV)