Vlaanderen

Blijft provincie de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV) steunen?

08/05/2015

IKWV heeft als kerntaak de veiligheid op zee te garanderen voor mensen die daar in recreatieve vorm aan deelnemen. Nu bestaan er twijfels over de verdere financiering van IKWV.

Wetgeving omtrent baden aan de Belgishe Kust

Wist je dat aan de Belgische Kust ...

het verboden is in zee te zwemmen:
- buiten de bewaakte zwemzones;
- in de zwemzone buiten de uren van bewaking;
- bij rode vlag;
- door personen zichtbaar onder invloed van alcohol, medicijnen of andere drugs.


De bewaakte zwemzones worden op het strand aangeduid door:
1. signalisatieborden met onderaan de vermelding van de uren van bewaking door de strandreddingsienst en/of de beachflags van het IKWV.
2. gele bolvormige boeien geplaatst tussen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn.

De baders moeten strikt de veiligheidsseinen van de strandredders naleven. De richtlijnen kunnen mondeling gegeven worden of door middel van geluidssignalen geblazen op de misthoorn of door het zwaaien met de gekleurde handvlag.

(uit de Algemene Politieverordening Gemeente Knokke-Heist van 26/4/2015, gewijzigd bij Gemeenteraadsbesluit van 30/3/2023, "Titel 5: Strand en Zee")

De onbewaakte zones wordenop het strand aangeduid door het signalisatiebord dat je hiernaast ziet of door een windzak met hetzelfde pictogram. De 'B' op het bord staat voor 'baden', 'bathe', 'se baigner'.

Vlaanderen en de Mondiaal Ethische Code voor Toerisme

18/09/2014

Sinds 1997 is de Vlaamse Gemeenschap  geassocieerd lid van de United Nations World Tourism Organization.

Tijdens de vorige legislatuur heeft Vlaams minister van Toerisme, Geert Bourgeois, de Code of Ethics for Tourism officieel ondertekend, waarmee hij zich engageert om de principes van deze code kenbaar te maken bij de toeristische ondernemingen. (bron: toerisme vlaanderen)

In de tekst van de Nederlandstalige beknopte versie van de code lezen we :

artikel 6:
Toeristische professionals hebben de plicht toeristen objectief en eerlijk te informeren over de plaatsen van bestemming en de reis, accommodatie en het verblijf. Zij moeten samen met de lokale autoriteiten zorgen voor zekerheid, veiligheid, voorkomen van ongevallen, beschermen van de gezondheid en veilig voedsel voor hun klanten…

artikel 10:
De publieke en private belanghebbenden in de ontwikkeling van toerisme moeten samenwerken bij de implementatie van deze principes en de effectieve toepassing daarvan controleren
.

Wat doet Vlaanderen hermee, vroegen wij ons af.