Vlaanderen

Blijft provincie de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV) steunen?

08/05/2015

IKWV heeft als kerntaak de veiligheid op zee te garanderen voor mensen die daar in recreatieve vorm aan deelnemen. Nu bestaan er twijfels over de verdere financiering van IKWV.

Wetgeving omtrent baden aan de Belgishe Kust

Wist u dat aan de Belgische Kust ...

het verboden is in zee te baden:
1. buiten de bewaakte badzones;
2. binnen de bewaakte badzones maar buiten de uren van bewaking door de redders, of wanneer de rode vlag er gehesen is aan de reddingspost.


De bewaakte badzones worden tegelijk aangeduid door:
1. signalisatieborden op het strand met onderaan de vermelding van de uren tijdens welke de reddingsdienst verzekerd is.
2. gele bolvormige boeien geplaatst tussen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn.


(uit de Politieverordening van 25 september 2008 van Knokke-Heist op het strand en de zee)
Wanneer een zwemverbod geldt, dan wordt dit aangegeven door het signalisatiebord dat je hiernaast ziet. De 'B' op het bord staat voor 'baden', 'bathe', 'se baigner'.

Vlaanderen en de Mondiaal Ethische Code voor Toerisme

18/09/2014

Sinds 1997 is de Vlaamse Gemeenschap  geassocieerd lid van de United Nations World Tourism Organization.

Tijdens de vorige legislatuur heeft Vlaams minister van Toerisme, Geert Bourgeois, de Code of Ethics for Tourism officieel ondertekend, waarmee hij zich engageert om de principes van deze code kenbaar te maken bij de toeristische ondernemingen. (bron: toerisme vlaanderen)

In de tekst van de Nederlandstalige beknopte versie van de code lezen we :

artikel 6:
Toeristische professionals hebben de plicht toeristen objectief en eerlijk te informeren over de plaatsen van bestemming en de reis, accommodatie en het verblijf. Zij moeten samen met de lokale autoriteiten zorgen voor zekerheid, veiligheid, voorkomen van ongevallen, beschermen van de gezondheid en veilig voedsel voor hun klanten…

artikel 10:
De publieke en private belanghebbenden in de ontwikkeling van toerisme moeten samenwerken bij de implementatie van deze principes en de effectieve toepassing daarvan controleren
.

Wat doet Vlaanderen hermee, vroegen wij ons af.