home
Dear visitor, the English text can be found under the Dutch one.


Beste bezoeker,

Bedankt voor je bezoek aan de website van VZW Safe Coastal Tourism .

We wensten dat we je niet hoefden aan te spreken, dan hadden we niet onze dierbare zoon Bavo Verheyden (21) verloren door verdrinking .

We bestudeerden het fenomeen 'vakantie verdrinking' en we kwamen erachter dat elk jaar wereldwijd naar schatting 400 000 buitenlandse èn binnenlandse toeristen omkomen door verdrinking in zee (bron: International Lifesaving Federation). Dit is een onaanvaardbare tol. In tegenstelling tot de bewoners van de kust, die meer vertrouwd zijn met de risico's van de zee, zijn toeristen meestal niet bewust van of onderschatten de gevaren van de zee.

Vrienden en familie van Bavo, die aan de Oostkust van Zuid Afrika verdronk op 18.4.2011 tijdens een vakantie met zijn oudere broer, startten de VZW Safe Coastal Tourism om zin  te geven aan Bavo’s overlijden, en om te voorkomen dat andere families en vrienden door dergelijke tragedie moeten, veroorzaakt door het verlies van een geliefde door verdrinking. De meeste verdrinkingen zijn immers te voorkomen.

Neem de tijd om de 'information and advice' -pagina door te nemen waar je uitleg en veiligheidstips vindt geadviseerd door experten in de wereld van de preventie van verdrinking in zee, zodat je een goede inschatting kan maken van de risico's van zwemmen in zee, en je veiligheidsgedrag hieraan kan aanpassen.

Onze motivatie vind je hier.

Met warme groeten ,
Caroline Danneels
Moeder van Bavo

"Recht je schouders. Denk na en doe wat je voelt dat je moet doen." (Bavo Verheyden)Dear visitor,

Thanks for visiting the website of NPO Safe Coastal Tourism.

We wished we hadn't to address you, since then we hadn't lost our precious son Bavo Verheyden (21) by drowning.

We studied the phenomenon of 'holiday drowning' and we found out that each year worldwide an estimated 400 000 foreign as well as domestic tourists die by drowning in the sea (source: International Lifesaving Federation). This is an unacceptable toll. Unlike the inhabitants of the coast, who are more familiar with the risks of the sea, tourists are mostly unaware of or underestimate the dangers of the sea.

Friends and family of Bavo, who drowned at the Eastern Coast of South Africa on 18.4.2011 while on holiday with his older brother, set up the NPO Safe Coastal Tourism to give a sense to Bavo's death, and to prevent other families and friends from going through such tragedy caused by the loss of a loved one by drowning, as most drowning is preventable.

Please take the time to read the 'information and advice' under the menu option 'docs' where you can find safety tips advised by specialists in the world of prevention of drowning, so that in the end you will be more alert for the dangers of the sea and adapt your behavior at the sea side.

We follow all development in the world of drowning prevention as well as in the touristic sector and report on it on this website. Our motivation can be read here.

With warm regards,
Caroline Danneels
Mother of Bavo

"Straighten your shoulders. Think and do what you feel you should do." (Bavo Verheyden)