Research institutes

Het VLIZ is een vzw en heeft zes strategische doelstellingen, waaronder:

 

Het bevorderen van de oceaangeletterdheid in Vlaanderen en van de visibiliteit van het marien onderzoek bij het grote publiek.

 

Om de oceaangeletterdheid in Europa te vergroten, is in 2016 het EU-project Sea Change op zoek naar innovatieve concepten voor evenementen, campagnes of eender welke andere activiteit die kan helpen om het bewustzijn van, en de appreciatie voor de oceaan bij de mensen te verhogen. Hiertoe lanceert het VLIZ de wedstrijd ‘Think big, think Ocean’ waaraan men deelneemt door een  video in te zenden waarin men zijn/haar creatieve, innovatieve idee duidelijk maakt. Safe Coastal Tourism wint deze wedstrijd op Belgisch en op Europees niveau wat resulteert in 2017 in een SEAfety First campagne rond het thema ‘Gevaren van de zee’ met focus op zwemveiligheid. Er worden talrijke zomeractiviteiten georganiseerd langsheen de ganse kust en op interessante locaties in het binnenland. Je leest er alles over hier .

 

Ook VLIZ adviseert SCT en net als RedFed  en IKWV ondersteunt en verdeelt zij mee de nieuwe informatieve folder van SCT, uitgegeven in 2020: ‘De zee is geen zwembad! Ga je naar het strand? Hou het veilig!’.

 

Volg het VLIZ op Facebook.