Goddelijke, dodelijke golven
09/07/2018

In ‘Zomertijd’ (De Standaard)heeft Professor Peter Troch (Ugent) het in het artikel “Goddelijke, dodelijke golven’ over de verschillende stromingsprocessen die gegenereerd worden door golven in de branding en die potentieel levensgevaarlijk zijn. Het water dat aan komt rollen op het strand, wil terug naar zee, en dat veroorzaakt stromingen, zoals een muistroom, of de onderstroom, die een mens de zee kunnen insleuren.  

Hij herinnert aan het incident dat zich in 2017 voordeed waarbij een groep chirojongeren  zich lieten verleiden om in zee te gaan waar geen redders waren, in wat een vredig riviertje leek, maar eigenlijk een gevaarlijke muistroom was, die hen in de problemen bracht.

Hij besluit nog met de volgende tips: “ga nooit alleen zwemmen en zeker niet ’s nachts, ga alleen waar een reddingsploeg waakt, wees voorzichtig wanneer de wind landinwaarts blaast, dus vanuit de zee komt . Landwaartse wind genereert grotere golven en doet de onderstroom toenemen, wat het voor kinderen extra gevaarlijk maakt. Ze verlliezen hun evenwicht en worden de zee ingesleurd. Extra waakzaamheid is dus geboden.

foto van een muistroom aan een strandhoofd.(Belgische kust)