Klassieke zwemtest versus water safety test als evaluatie van veilig zwemmen in het Lager Onderwijs

Dit artikel is terug te vinden in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer N°232, blz. 39 e.v..Auteurs zijn Kristine De Martelaer, Bart Soons en Tom Van Iseghem.

Bij de Watersafety Test worden er over een afstand van 50 m diverse vaardigheden m.b.t. zwemveiligheid gstest die afzonderlijk gescoord worden op een driepuntenschaal.

Test en details van de nieuwe leerlijn vind je in bijgevoegde syllabus van Filip Roelandt.