literature
In this section you find the documents referred to in text elsewhere in this site or other interesting literature.

Safety and security in the age of global tourism

This article was presented at the International Conference on Tourism and Sport Management (27-28/5/2010) by Istvan Kovari and Krisztina Zimanyi.

Safety on European Beaches, Operational guidelines

This document has been written by the International Life Saving Federation of Europe (ILSE) in 2005. The publication has been produced with the permission of the Royal Society for the Prevention of Accidents in the United Kingdom and the Royal Life Saving Society UK from their publication "Safety on Beaches" Operational Guidelines.

"Bridging the Gap: From Pool to Open Water" by Robert Keig Stallman

Dr. Robert Stallman has had a long career in swimming as a coach and swimming teacher and is a member of the Norwegian School of Sports Science. He has written extensively on swimming and drowning prevention.

Klassieke zwemtest versus water safety test als evaluatie van veilig zwemmen in het Lager Onderwijs

Dit artikel is terug te vinden in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer N°232, blz. 39 e.v..Auteurs zijn Kristine De Martelaer, Bart Soons en Tom Van Iseghem.

Drowning Statistics by ILS

We zijn er ons van bewust dat preventiemaatregelen in om het even welk domein slechts worden genomen indien statistieken kunnen worden voorgelegd. Echter, het verzamelen van statistische gegevens m.b.t. verdrinking is een enorme uitdaging. Heel wat landen hebben geen volledige of betrouwbare gegevens over verdrinking. In sommige landen of gebieden bestaan zelfs helemaal geen gegevens, zelfs in ontwikkelde landen. Bovendien worden tienduizenden gevallen van verdrinking niet meegeteld in bestaande cijfers, zoals zelfdoding, natuurrampen,  enz.

Opinion: Dead in the water: beach safety stalled by ignorance

This opinion article of Dr Rob Brander, senior lecturer in the UNSW School of Biological, Earth and Environmental Sciences, applies to Australian beaches, but the situation is very similar at South African beaches or other beaches worldwide. The most frequent reason why beachgoers drown in the sea or in the ocean is because they are not aware of rip currents. As long as rip awareness and rip education in beach areas fail, more people will drown because they are caught in a rip current and swept out to sea. So far the comment of Safe Coastal Tourism.
 
The photograph is haunting. The scene is innocent enough: a placid sea on a stunning day at New Zealand's Hot Water Beach. Almost unnoticed in the foreground a man stands in knee-deep water, feeling the sand with his feet to seek the hot springs the beach is famous for. I didn't take the picture for the scenery, but because the water is not as calm as it seems. Near some rocks, the surface is rippled and disturbed - a clear, but subtle sign of a rip current. As a scientist, lifesaver and surf-safety educator, I took the photo to show that rips can form even when waves are small.

Now I show it to illustrate the life-and-death importance of understanding surf conditions: 30 minutes after I took the photo, the man in the picture drowned, another victim of the most dangerous and poorly understood hazard on our beaches.

Dr. Rob Brander
14 November, 2008
De foto is beklijvend. De scène lijkt onschuldig: een kalme zee op een prachtige dag aan Hot Water Beach Nieuw-Zeeland. Op de voorgrond staat een man knie-diep in het water, met zijn voeten het zand aan het betasten op zoek naar de warmwaterbronnen waarvoor het strand bekend is. Ik heb de foto niet genomen vanwege het landschap, maar omdat het water er niet zo rustig is als het lijkt. In de buurt van enkele rotsen golft het oppervlak en is het verstoord – wat wijst op een duidelijk, maar subtiel teken van een rip current (muistroming). Als wetenschapper, lifesaver en surf-veiligheid leraar, nam ik de foto om te laten zien dat rip currents worden gevormd  zelfs wanneer golven klein zijn.

Nu toon ik u de foto om u erop te wijzen hoe levensbelangrijk het is inzicht te hebben in de golfpatronen van de zee: 30 minuten nadat ik de foto nam, verdronk de man op de foto, opnieuw een slachtoffer van de meest gevaarlijke en slecht begrepen bedreiging op onze stranden.

Dr. Rob Brander
14 november 2008