veiligstrand.nl

Veiligstrand.nl, een website met tips en informatie met als thema veiligheid aan zee. Deze website maakt deel uit van het voorlichtingsproject Veiligstrand.nl, door de Middelburgse Reddingsbrigade in 2011 opgestart.

Deze website biedt allerlei informatie over de leuke, maar ook gevaarlijke aspecten van een dagje aan het (Zeeuwse) strand. Ze richt zch tot kinderen, ouders en docenten. Met dit project hoopt men kinderen (en hun ouders) kennis bij te brengen en zo ongelukken te voorkomen. Naast deze website is er een lespakket met folders, posters en werkopdrachten. Ook wordt voorlichting op scholen gegeven.