Strandhoofden zijn geen golfbrekers

Je kent ze wel, die stenen constructies op het strand aan onze Belgische kust die in de Vlaamse volksmond 'golfbrekers' worden genoemd. Wel, ze breken geen golven, maar ze voorkomen de erosie van het strand, m.a.w. het wegspoelen van zand. Hun juiste benaming is 'strandhoofd', en ze zijn in menig opzicht levensgevaarlijk. In de zomer van 2014 vielen er aan de Belgische kust drie dodelijke slachtoffers te betreuren tengevolge van verdrinking in zee. Alle drie incidenten deden zich voor in de buurt van een strandhoofd.

Langsheen de strandhoofden kunnen verraderlijke stromingen lopen. Het water dat door de golven tussen twee opeenvolgende strandhoofden  in het betreffende compartiment geduwd wordt, zorgt voor zogenaamde 'rip currents' (muistromen) die baders kunnen verrassen en naar open zee meesleuren.

Meer info over waarom ze nodig zijn, lees je in bijgaand artikel van het Vlaams Instituut van de Zee.