Stromingen

Omdat muistromen (rip currents) nogal eens verward worden met onderstromen (undertows) is het goed bijgaand artikel even te lezen. Het artikel werd uitgegeven door de Vlaamse Reddingsfederatie VZW in hun driemaandelijks lifesaving magazine Boei in 2012.

Een muistroom is een stroming in het water, nabij de kust, die zeewaarts gericht is. Ook aan onze Belgische kust komen muistromen voor! Hierover lees je hier.

Onderstroom wordt voornamelijk door wind veroorzaakt. Wanneer de wind van over land komt wordt het oppervlakkige water richting zee gestuwd. Om het peil te handhaven moet dit water ook terug afgevoerd worden. Dit gebeurt via een onderstroom die gericht is naar het land.

Wanneer de wind van over zee komt wordt het oppervlakkige water richting land gestuwd. Om het peil te handhaven wordt dit water terug afgevoerd via een onderstroom die gericht is naar de zee.

Deze effecten kunnen nog worden beïnvloed door de getijdewerking.

De conclusie in het artikel is: stromingsleer is geen exacte wetenschap. Stromingen zijn onder invloed van vele verschillende factoren. Als je geen ervaring hebt dan is het belangrijkste advies zwem NOOIT buiten de bewaakte badzones en binnen de bewaakte zones nooit buiten de bewakingsuren en luister naar de instructies van de redders of kijk naar de signalisatieborden.