Verhit na een lang zonnebad? Koel eerst af vóór je het water ingaat

Het risico op verdrinking ten gevolge van een snel optredende koudeshock wordt fel onderschat.  Zelfs goede zwemmers, watersporters of strandredders kunnen zich laten verrassen door het ingrijpende effect van een plotse 'cold shock'.

Je lichaam reageert op de eerste, plotse temperatuurdaling ter hoogte van de huid met een schokeffect op bloedsomloop, hart, longen en darmen. De abrupte toename van de ademhaling kan op haar beurt aanleiding geven tot een paniekreactie en tot inname van water. Pas na deze eerste fase van 3 à 5 minuten koelen de oppervlakkige spieren en zenuwen af.

De meeste mensen verdrinken dan ook ten gevolge van een snel optredende 'cold shock' en niet door de pas geleidelijk hierop volgende onderkoeling. De eerste 3 minuten zijn dus van levensbelang. Zo snel mogelijk uit het water gehaald worden is dus de boodschap.

Daarom, onthoud: NO LIFEGUARD, NO SWIMMING.