Waterveilig: voorkom ongevallen op en om het water

Opnieuw vinden we het bij onze noorderburen: Waterveilig is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en Reddingsbrigade Nederland  in samenwerking met Stichting Dutch Lifeguards en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onder toeziend oog van verdrinkingsdeskundige dr. J.L.M. Bierens.

Waterveilig is een lespakket voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs (dit zijn kinderen van de leeftijden van 9 t/m 13 jaar). Met dit lespakket, bestaande uit een leerlingenboekje, een lerarenhandleiding en online-lesmateriaal, kan een leerkracht zijn/haar leerlingen bewuster maken van hun veiligheid op en om het water. Bedoeling is dat kinderen hun verantwoordelijkheid leren nemen en ongevallen kunnen (helpen) voorkómen. Alle materiaal is gratis te downloaden van deze site.

Aan te raden is van deze site ook de poster met veiligheidstips voor op het strand te downloaden en de tips te bestuderen, want als je weet, dan ben je beter voorbereid.