information and advice

de zee, een wirwar van stromingen

Waarom een zwembeurt aan zee soms een hachelijke onderneming kan zijn? Lees erover in bijgevoegd document 'De zee, een wirwar van stromingen', gepubliceerd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in  'De grote rede', 2015, p.42.

Daarom, zwem alleen in bewaakte zone en tijdens de bewakingsuren, want voor je het weet kan je wel eens afdrijven naar een onbekende bestemming, geraak je in paniek, geraak je uitgeput en kan je verdrinken.

Stromingen

Omdat muistromen (rip currents) nogal eens verward worden met onderstromen (undertows) is het goed bijgaand artikel even te lezen. Het artikel werd uitgegeven door de Vlaamse Reddingsfederatie VZW in hun driemaandelijks lifesaving magazine Boei in 2012. Ook aan onze Belgische kust komen muistromen voor! Lees hierover hier.

rip current spotting tutorial

Watch the video's on this site, particularly the video's which you find under this title. And you will realize, despite all diagrams and pictures you've studied on rip currents,  how difficult it is to recognize the real thing.

swimming safely and advice to prevent drowning

Very inclusive article with water safety advice to prevent drowning in all different types of water surroundings.

Strandhoofden zijn geen golfbrekers

Je kent ze wel, die stenen constructies in zee aan onze Belgische kust die in de Vlaamse volksmond 'golfbrekers' worden genoemd. Wel, ze breken geen golven, maar ze voorkomen de erosie van het strand, m.a.w. het wegspoelen van zand. Hun juiste benaming is 'strandhoofd', en ze zijn in menig opzicht levensgevaarlijk.

International open water drowning prevention guidelines

Drowning in open water, such as lakes, rivers and the ocean, is a major concern around the world. The International Open Water Drowning Prevention Guidelines have been produced by the World Open Water Drowning Prevention Task Force, consisting of 18 members from 12 countries and have been accepted by the International Lifesaving Community. This set of guidelines has been developed for families and individuals recreating at any open-water site. The project has been financially supported by the Seattle Children's Hospital Research Foundation.